O společnosti

SBA-Expert Security s.r.o. je firmou poskytující svým klientům komplexní služby v oblasti ochrany majetku a osob, úklidové a facility služby na špičkové úrovni.

Společnost SBA-Expert Security s.r.o. se v současné době zaměřuje na neustálé rozšiřování svých činností i jiných oblastech s důsledným dodržováním kvlaity služeb.

Všichni naši zaměstnanci se účastní zkoušek odborné způsobilosti k výkonu činnosti ostrahy objektů a osob a také k výkonu soukromých detektivů.

Politika jakosti

 • organizace bude systematicky identifikovat potřeby stávajících a potencionálních zákazníků
 • budeme zdůrazňovat klíčové znaky nabízených služeb
 • naše služby budou na vysoké profesionální úrovni, což pro zákazníka znamená:
  • koncentrovaná pohotovost
  • vysoká spolehlivost
  • špičkové technické zázemí
  • odpovědný lidský potenciál
  • cenová vyváženost nabízených služeb
 • bude rozvíjen proces identifikace potřeb a očekávání zaměstnanců za účelem vytváření úměrných podmínek pro rozvíjení jejich uspokojení z práce, rozvoj jejich znalostí a způsobilostí ke kvalifikovanému plnění odpovědnosti v systému jakosti
 • i nadále budeme zvyšovat ochranu zdraví zaměstnanců a bezpečnosti jejich práce, při šetrném chování k jednotlivým složkám životního prostředí
 • bude i nadále budováno marketingové řízení, které bude schpopno získat objektivní informace, transportovat je do organizace, analyzovat je a příjmat kvalifikovaná rozhodnutí směřující ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti organizace při plnění stanovených strategických záměrů