Individuální osobní ochrana

Službu poskytujeme na základě individuálního požadavku klienta dle vypracovaného bezpečnostního plánu, který je vytvořen s ohledem na vyhodnocení a posouzení všech možností a rizik.