Fyzická ostraha objektů

Tato služba je velmi specifická. Záleží na rozloze objektu, jeho elektronickém zabezpečení a finančních možnostech klienta. Nejprve zpracováváme technicko-bezpečnostní audit, který komplexně odhalí potencionální rizika. Komplexní bezpečnost zahrnuje fyzickou ostrahu, prvky elektronické ochrany budov, protipožární ochranu, bezpečnost práce, technický dispečink, pult centrální ochrany a u hotelových komplexů halové služby. Díky sloučení služeb je odpovědnost přenesena na naší společnost. Samozřejmostí je, že klient si může vybrat pouze část námi nabízených služeb.V případě nestandardní události (krádeže, apod.) je garantována náhrada klientovi v plné výši, nejvýše však do 20 mil. Kč.

Fyzická ostraha objektů

Služba je vykonávána prověřenými pracovníky, kteří mají zkušenosti a jejich vystupování je na velmi dobré úrovni. Pro veškeré případy je zřízena nepřetržitá ředitelská služba, která poskytuje veškeré potřebné informace a řeší okamžitě mimořádné události. Ve smyslu finanční náročnosti na činnost ostrahy jsme schopni připravit kumulaci služeb a některé funkce sloučit (ostraha – recepce, ostraha-halové služby, atd.). Dle skutečných výsledků je garantováno zvýšení kvality služeb a snížení nákladů.

Bezpečnost a prevenci jsme schopni navrhnout se zapojením elektronických zabezpečovacích systémů, které je možno financovat formou splátek. Vzhledem k tomu, že každý střežený objekt je specifický, nabízíme Vám možnost zdarma vypracovat bezpečností audit s předložením ekonomických ukazatelů, které sníží náklady a pojmou bezpečnost jako celek.