Recepční služby

Recepční služba je zaměřena zejména na plnění následujících úkolů:

  • evidence vstupu osob
  • evidence vjezdu a výjezdu vozidel
  • informační služba
  • ohlašování návštěv
  • přejímka zásilek v pracovní době
  • výdej klíčů
  • přepojování telefonických hovorů
  • obsluha EPS (Elektronický Protipožární Systém)
  • rezervace prostor (zasedací místnosti apod.)
  • a další úkoly podle dohody