Detektivní práce

Detektivní služby jsou zaměřeny zejména na plnění následujících úkolů:

  • Prověrky obchodních a životních partnerů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání
  • Získání informací pro soudní či správní řízení s užitím kriminalistických metod
  • Detektivní ochrana osob a objektů
  • Analýzy situací a stavů zabezpečení
  • Ochrana proti odposlechům
  • Informační servis o postavení firem a podniků
  • Jednání ve věcech platební kázně při splátkách ve prospěch zákazníka