Náhradní plnění firmy Affect, s.r.o.

Naší dceřinou společností je firma Affect, s.r.o. , která je zaměstnavatelem více než 50% pracovníků OZP (osoby se zdravotním postižením). Prostřednictvím firmy Affect, s.r.o. Vám můžeme poskytovat statut náhradního plnění, který vám přinese další zajímavou úsporu.

Co je náhradní plnění?

Zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat 4 % OZP pokud má více jak 25 zaměstnanců. Možnosti jak může zaměstnavatel tuto situaci řešit:

  • Přímé zaměstnávání OZP.
  • Odvodem ve výši 2.5 násoku průměrné mzdy (stanovené Českým statistickým úřadem).
  • Náhradním plněním, což je odběr výrobků a služeb, na kterých se OZP podíleli. Toto řešení je rovno sedminásobku průměrné mzdy.

Výhody náhradního plnění

Odběrem služeb od Affect, s.r.o. v režimu náhradního plnění zajistíte Vaší společnosti minimální podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Získáte užitečné služby na profesionální úrovni a Vaše finance tak budou efektivně využity.