Přeprava finančních hotovostí

Transportní služba spočívá v přepravě zásilky zákazníka se speciální ochranou z místa odeslání do místa určení nebo v poskytování ochrany při přepravě zásilky doručované pověřeným pracovníkem zákazníka (peněžním poslem). Zaměstnanci SBA-Expert Security s.r.o. nemanipulují (nepřebíhají a nepředávají) s volně uloženými finančními hotovostmi. Přebírají a přepravují pouze zapečetěné (zaplombované) zásilky.

K tomuto účelu jsme schopni poskytnout tyto přepravní obaly:

  • jednorázového použití (igelitové)
  • vícenásobného použití (koženkové) s bezpečnostní zástrčí (plombou)

Tato služba je poskytována diskrétně a to za nejvyšších bezpečnostních opatření po dohodě s klientem. Veškeré služby jsou pojištěny a v případě pojistné události bude nahrazena plná výše škody.